Резултатите от гласуването на бюджета за 2020 година в Европейската комисия са ясни. Предвиждат се повече пари за защита на границите, за търговията и еко-практиките в производствения сектор. Беше обещана и финансова подкрепа за земеделците, както и помощ за реализиране на продукцията им.

От бюджетната комисия стана ясно, че за селскостопанския сектор ще бъде предоставен пълен спектър от инструменти за подпомагане на пазара, както и пряка финансова подкрепа за земеделските стопани. Бюджетът на ЕС ще продължи да се фокусира върху укрепването на европейската икономика и повишаването на нейната конкурентоспособност. Други приоритети включват осигуряване на достатъчно финансиране за защитата на външните граници на Съюзасъщо засилване на гражданската защита, справяне с изменението на климата и осигуряване на адекватни ресурси за външни действия в съответствие със стратегическите интереси на Общността.

Съветът ще продължава да подкрепя засилването на програмата „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, с 24 милиарда евро, което е повече в сравнение с 2019 г.

Предвидено е и още финансиране в сравнение с тази година. По програмата „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ както и Европейската програма за промишлено развитие в отбраната.

Бяха прието и изменения в бюджета на ЕС за тази година. 

Предвидени са близо 300 милиона евро за предоставяне на финансова помощ на Италия, Румъния и Австрия заради природни бедствия.

Eврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрьом каза в изявление, че е неин приоритет да постигне получване на ниски цени и надежден внос за компаниите в Съюза. Според нея експортът на стоки е добър показател, а излишъкът - лош знак за слабо вътрешно търсене.
Друг приоритет за институцията трябва да бъде подобряване на месните производствени процеси и използването на по-екологично чисти процеси и технологии в преработващата промишленостЗа целта в търговските споразумения ще бъдат включвани екологични разпоредби.