Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Пазарът на биологични торове продължава да расте

До 2025 г. се предвижда пазарът на биологични торове да достигне 3,8 милиарда долара, в сравнение с 2,0 милиарда долара през 2019 г.

Следните фактори допринасят за развитието на пазара: повишена информираност на потребителите на селскостопански продукти за опасностите от химическите торове, деградацията на почвата, емисиите нитрати. Наред с правителствените инициативи, всичко това ще доведе до значителен растеж през прогнозния период.

Сегментът за азотфиксиращи биологични торове ще доминира поради доброто прилагане на технологиите. Традиционно употребата на торове е висока с цел увеличаване на добивите. А азотните торове са едни от най-популярните в селското стопанство.

Затова има значителна нужда от азотфиксиращи биоторове, които могат да се използват или под формата на прах, или в течни състави.
Биологичната азотна фиксация е един от начините за превръщане на елементарен азот в полезна форма за растенията. В допълнение, осведомеността за замърсяването на водата и емисиите на нитрати налага използването на алтернативни устойчиви източници, като азотни фиксиращи биоторове.

Има тенденция за разширяване на зоната за отглеждане на плодове и зеленчуци поради нарастващото търсене. Увеличаването на дохода на глава от населението, заедно със здравеопазването, позволява на потребителите да правят хранителни корекции.

Използването на биоторове в сегмента на плодовете и зеленчуците също ще покаже висок растеж поради високата възвръщаемост на инвестициите, тъй като потребителите са готови да плащат повече за продукти, при които не са използвани синтетични торове.

По този начин, с увеличаване на производството в сегмента на плодовете и зеленчуците, се очаква и увеличение на използването на биоторове.

С нарастващото търсене на органична храна, Северна Америка се смята за основен пазар на биоторове през 2019 г.

Широкото въвеждане на усъвършенствани напоителни системи, като капково и разпръскващо напояване, както и широкото разпространение на биоторове сред фермерите, допринасят допълнително за растежа на пазара.

Земеделските производители в този регион са висококвалифицирани по отношение на знанието и технологиите. Тъй като плодородието на почвата намалява поради широкото използване на химически торове, фермерите все повече избират алтернативи.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates