Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Дават 208 млн. евро за проекти в направление „Храна и природни ресурси“ по Хоризонт 2020

Приемът на проекти по направление „Храна и природни ресурси“ е специфичен за последната година на програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, съобщава Национална селска мрежа. Той включва дейности, които са допълващи за другите покани за кандидатстване, но служат за мост към бъдещата научноизследователска и иновационна програма на ЕС Хоризонт Европа (2021-2027 ).

Приемът предвижда 208 млн. евро за проектиране на начини за устойчиво управление на ресурсите от сушата и морето, осигуряване на храна и устойчиво торене и ускоряване на прехода от линейна икономика, базирана на изкопаеми горива към кръгова икономика с нисковъглеродни емисии.

Повечето процедури са в ход със срок на прием до 22 януари 2020 година.

 1. Подкрепа на европейските агроекологични научни изследвания и иновации- 2 млн. евро индивидуални проекти.
 2. Разработване на дългосрочен мониторинг и оценка на рамката на Общата селскостопанска политика- 2 млн. евро индивидуални проекти.
 3. Цялостна визия за градско земеделие- 2 млн. евро индивидуални проекти.
 4. Към европейски изследвания и иновации, пътна карта на почвите и управлението на земята- 1 млн. евро MMA партньорски проекти.
 5. Производителност за качество и устойчивост- 21 млн. евро индивидуални проекти.

Краен срок: 22.01.2020 г.

Краен срок: 8.09.2020 г.:

 1. Селско стопанство без изкопаеми горива- решения и пътища за земеделие, което не използва изкопаеми горива- 12 млн. евро индивидуални проекти.
 2. Храна 2030- Овластяване на градовете като агенти за трансформация на системата- 38 млн. евро индивидуални проекти.
 3. Подкрепа на системите на бъдешето за безопасност на храните- 3 млн. евро индивидуални проекти.
 4. Създаване на обществена ангажираност за биоикономиката- 1 млн. евро индивидуални проекти.

Възможностите за финансиране по последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. за сектор земеделие и гори са предвидени над 469 млн. евро, разделени на три основни теми:

 1. Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS).
 2. Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR).
 3. Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR)

Всички отворени възможности за финансиране в последния прием по Хоризонт 2020 за 2020 г. могат да бъдат видяни в новата брошура на мрежата на Европейско партньорство за иновации – EIP AGRI.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates