Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

РИОСВ - Стара Загора провери сигнал за мъртва риба в река Сазлийка

Взети са две водни проби за физико-химичен анализ

Във връзка със сигнал за мъртва риба в река Сазлийка в района на с. Ракитница  на 18.09.2019 г. е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална  лаборатория – Стара Загора.

При проверката е обходена река Сазлийка в района около колектор, заустващ отпадъчните води съгласно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда. Установено е слабо изтичане на вода от колектора. Не е констатирано наличие на мъртва риба в този участък на  реката. Проверен е Регионален център за управление на  отпадъци, при което е констатирано, че няма изтичане на отпадъчна вода от площадката на депото.

Взети са две водни проби за физико-химичен анализ от река Сазлийка - преди и след точката на заустване на колектора.

На Община Стара Загора като компетентен орган по експлоатация на канализационните мрежи в населените места е дадено предписание за извършване на обследване на всички ревизионни шахти по трасето на колектора, преминаващ през с. Ракитница, с цел установяване на нерегламентирано включване.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates