Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ОПОС осигурява средства на ВиК дружествата Варна и Сливен за изграждане на водна инфраструктура

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и инж. Валентин Вълканов, управител на „ВиК-Варна“ ООД, подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура. Общият размер на инвестицията е 138,4 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС)  осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 96,8 млн. лв.

Πo пpoeĸтa ще бъдат реконструирани общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи. По този начин ще бъде осигурено непрекъснато водоподаване към вилните зони и курортните комплекси на изток от гр. Варна. Предвижда се изграждане и реконструкция на 81 км канализационни мрежи и една канално-помпена станция. 

C ycпeшнoтo изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeĸтa над 330 000 житeли щe имaт дocтъп дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe. Oчaĸвa ce зaгyбитe нa вoдa във водопроводната мрежа дa нaмaлeят c близо 5 %. Срокът за изпълнение на проекта е 47 месеца.

Министър Димов и инж. Севдалин Рашев, управител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, подписаха договор за доизграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Проектът е на обща стойност 133,3 млн. лв., като ОПОС осигурява 95,6 млн. лв.

Мерките предвиждат рехабилитация, ремонт и изграждане на 58,2 км водопроводна мрежа и 44,8 км канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Сливен и ПСОВ-Нова Загора. C ycпeшнoтo изпълнeниe нa дeйнocтитe пo пpoeĸтa 101 500 житeли щe имaт дocтъп дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe и 125 500 жители щесе ползват от подобрена услуга по пречистване на отпадъчни води. Загубите на вода ще намалеят с 15%.

Предвидено е разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), и изграждане и внедряване на географска информационна система. Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates