Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министрите на земеделието обсъдиха нови инструменти за обогатяване на почвите, които да бъдат подкрепени финансово от ОСП

На фона на зачестяващите протести срещу климатичните промени, ЕС се опитва да намери начини и методи, които да спомогнат за обогатяване съдържанието на въглерод в почвите.

Финландското председателство на ЕС е поредното, което си е поставило за основен акцент развитие на кръговата биоикономика с разумна употреба на дадените ни природни ресурси и популяризиране на повече практики за обогатяване на почвите. Темата за повишаване съдържанието на въглерод в почвата беше централна по време  на неформалния съвет на министрите на земеделието в Хелзинки. Дискусията се фокусира върху подпомагане чрез финансовите  инструменти  на ОСП  на улавянето на въглерод. Заделянето на въглерод в почвата върху земеделските земи е едно от основните средства за смекчаване на изменението на климата. Добрите техники за земеделие могат да помогнат на земеделската земя да абсорбира повече въглерод от атмосферата и тези техники могат да бъдат подкрепени чрез ОСП.

„Освен че смекчава климатичните промени, натрупването на почвен въглерод подобрява структурата и качеството на почвата, което помага на земеделието да се адаптира към изменението на климата. Почвата, която е в добро състояние, също е по-продуктивна и носи икономически ползи за земеделските производители, “каза финландският министър на земеделието Яри  Леппа.

„Защитата на почвата е от решаващо значение за увеличаване на биоразнообразието и за адаптиране към изменението на климата. Здравословната почва, богата на органична материя, спомага за запазването на хранителни вещества и влажност, което е от решаващо значение в нашите усилия да адаптираме селското стопанство към последствията от изменението на климата. Обогатяването на почвите в Европа  ще бъде предпоставка за поддържане на селското стопанство в бъдеще и за милионите фермери, които зависят от него”., каза и  Фил Хоган  по време на неформалната среща на аграрнитеминистри в Хелзинки на 24 септември.

Министрите изслушаха възгледите на заинтересованите страни в селското стопанство и екологичните организации, както и на Европейската комисия и Европейския парламент относно улавянето на въглерод в почвата и климатичните дейности  в селското стопанство. Според министрите ОСП осигурява достатъчен капацитет за увеличаване на улавянето на въглерод, но финансирането на селскостопанската политика трябва да бъде осигурено.

По време на дискусиите бяха изборени няколко метода за обогатяване на почвите с въглерод като: сеитбообращението, намалената обработка на земята, директна сеитба, залесяване и агролесовъдство, като се отчитат регионалните и местни специфики .

По време на неформалната среща министрите имаха възможност да посетят и млечна ферма, и обект за управление на горите. Освен всичко друго, посещенията представиха добри практики за насърчаване на здравето на животните, финландското производство на храни и ролята на тревните площи в улавянето на въглерод.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates