Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Всички закупени дърва за огрев трябва да са маркирани с контролна горска марка и да са придружени с превозен билет

Всички закупени дърва за огрев трябва да са маркирани с контролна горска марка и да са придружени с превозен билет

Проверките за незаконен дърводобив продължават още по-масирано във връзка с интензивния период за снабдяване с дърва за огрев и настъпващия отоплителен сезон.

Осъществява се ежедневен контрол като служителите по горите проверяват обектите, в които се добива дървесина, произходът, количеството и законността на превозваната дървесина, транспортните средства и физическите лица, извършващи дейност в горите, както и складовете, в които се преработва и съхранява дървесина. 

През последната седмица са били проведени множество изненадващи акции, при една от които, на територията на Регионална дирекция по горите – Ловеч, служители на Изпълнителна агенция по горите са задържали 30.00 пр. куб. м. незаконно добита дървесина извън горските територии. За същия период са извършени общо 7 693 проверки от служителите на регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия и горски стопанства. Инспектирани са  477 склада за дървесина, 1664 сечища и временни складове, 3 316 превозни средства и 2 236 физически лица, включително ловци и риболовци. При извършените проверки са задържани 157 пр. куб. м. дърва за огрев, 4 каруци, 9 моторни превозни средства и 5 моторни триона. Съставени са 71 констативни протокола и 203 акта за установени нарушения по Закона за горите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates