Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Удължават с месец сроковете за издаване и съответно за предоставяне на сертификатите за биологично производство

Измененията в Наредба № 4 удължават с месец сроковете за издаване и съответно за предоставяне на сертификатите за биологично производство във връзка с прилагане на .мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Първият срок за издаване на сертификатите от страна на контролиращите лица става до 30 октомври вместо досега предвиденото – до 30 септември, съобщават от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), а пък срокът за предоставяне на документа на Държавен фонд „Земеделие“ се удължава от 30 октомври на 30 ноември.

Целта на промяната в наредбата е да се даде възможност за по-голяма прецизност при изпълнение изискванията за предоставяне на писмени доказателства от страна на кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие“.

От дирекция „Развитие на селските райони” припомнят, че всички кандидати по мярката, чийто многогодишен ангажимент изтича в края на 2019 г., са задължени да предоставят на ДФЗ–РА най-малко веднъж такъв сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

Документите трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура в годината на издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажиментът.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates