Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 приключва днес

Подмярка 6.3 е част от Тематичната подпрограма в ПРСР, която предоставя гарантиран бюджет за малките стопанства

 

С предвидения бюджет ще бъдат подпомогнати над 1600 проектни предложения. За изготвянето им малките стопани използват безплатна помощ от Националната служба за съвети в земеделието. По първия прием службата е помогнала на над 2800 малки фермери. Статистиката сочи, че близо 90% от селскостопанските производители в България са малки. Подмярка 6.3 им дава възможност да развият своята земеделска дейност. 

Подмярка 6.3 е част от Тематичната подпрограма в ПРСР, която предоставя гарантиран бюджет за малките стопанства. Тя включва още няколко подмерки, по които експертите безвъзмездно подготвят проектни предложения.

Останалите подмерки в тематичната подпрограма за малките производители са Непроизводствени инвестиции и Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

Освен безплатно изготвяне на проектни предложения по съответните подмерки, НССЗ предоставя на малките производители и безплатни консултантски пакети.

По някои от консултантските пакети малките стопани получават безплатната услуга вземане на почвени проби и получаване на препоръки за торене.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates