Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Всички зърнобази над 50 т. ще подават декларации в МЗХГ

Промени в Наредбата за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно предвиждат всички зърнобази над 50 т ще подават декларации в МЗХГ.

В МЗХГ ще се води и поддържа публичен електронен регистър на обектите за съхранение на зърно.

Предложено е земеделските производители веднъж годишно да подават декларация за произведеното количество зърно по видове, а не както досега всяко тримесечие. За тази цел е изготвен нов образец на декларацията. Уредени са сроковете, реда и контрола за подаване на декларация от предприятията за преработка на зърно за преработеното от тях зърно. Те ще подават декларация всяко тримесечие. Разписани са реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно. Тези отчети ще трябва да пристигат в специализираната структура всяка седмица.

От доклада на зам. министър Чавдар Маринов става ясно, че се очаква с прилагането на промените в наредбата да се събира пълна и точна информация, необходима за изготвянето на месечен оперативен зърнен баланс на страната, определяне на запасите от зърно по видове и произведените зърнени продукти за съответната реколтна година. Освен това ще се облекчи административната тежест на земеделските стопани и по-ефективно ще се следят количествата зърно, напуснали страната.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates