Земеделците ще декларират само веднъж годишно произведените от тях количества зърно по видове по нов образец

Земеделското министерство публикува проект за промени на Наредба 23 за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. Пуснати са за публично обсъждане до 1 ноември. Промените предвиждат всички зърнобази над 50 тона да подават декларации в министерството. От Националната асоциация на зърнопоризводителите приветстват измененията.
 
Досега задължението за подаването на декларации имаха зърнобазите с над 200 тона. Според председателя на браншовата организация Костадин Костадинов трябва да има яснота относно зърнения баланс у нас.
 
Земеделците ще декларират само веднъж годишно произведените от тях количества зърно по видове, като подаването ще става по нов образец. Така ще се намали административната тежест към сектора, коментират от браншовата асоциация. Промените в наредбата предвиждат още Министерството на земеделието да води и поддържа публичен електронен регистър на обектите за съхранение на зърно.
 
В Наредбата са уредени сроковете, реда и контрола за подаване на декларация от предприятията за преработка на зърно за преработените от тях количества. Те ще подават декларация всяко тримесечие. Разписани са реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно. Тези отчети ще трябва да пристигат в специализираната структура всяка седмица. Промените целят провеждане на по-ефективен мониторинг на пазара на зърно в страната по цялата верига - производители - преработватели – търговци, става ясно от мотивите за промяна на Наредбата.