Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Нено Димов, кметът на община Русе Пламен Стоилов и изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД Александър Георгиев подписаха договор за подобряване качеството на въздуха, чрез инвестиции в екологичен транспорт

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Русе Пламен Стоилов и изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД Александър Георгиев подписаха договор за подобряване качеството на въздуха чрез инвестиции в екологичен транспорт.

Това е първият проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) с мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10). Общият размер на инвестицията е 46,8 млн. лв. ОПОС осигурява 39 млн. лв.

По проекта ще бъдат закупени общо 35 електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на община Русе – 20 електробуса и 15 тролейбуса. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за зареждане в тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи, които осигуряват връзка между електрически превозни средства с контактната мрежа.

Дейностите включват изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатация на новите превозни средства, както и обновяване на съществуваща контактна мрежа. По проекта ще бъдат изградени системи за видеонаблюдение и за информация на пътниците в реално време. Ще бъдат интегрирани новите системи за оборудване към съществуващите системи за управление и контрол на обществения транспорт на община Русе.

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на ФПЧ10 с източник транспортът от 1,62 на 0,95 тона на година. Реализирането на посочените мерки ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 137 500 жители на община Русе, както и за изпълнение на целите, произтичащи от националното секторно законодателство.

Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates