Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Информационна среща-семинар с демонстрация на тема „Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България

Информационната среща-семинар с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието - Ловеч и Аграрен университет Пловдив

Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Ловеч) и Аграрен университет - Пловдив организират на 22 октомври в град Ловеч, информационната среща-семинар с демонстрация на тема „Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България”!

Цел на информационната среща: Представяне на възможностите за ефективно отглеждане на овощни култури в България

Основните теми на информационната среща-семинар са следните:

♦ Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България

♦Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието в информационната среща е безплатно и е без предварителна регистрация!

ПРОГРАМА ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР

НА ТЕМА:

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ”

 

Дата: 22 октомври 2019 г. (вторник)
Място на провеждане: гр. Ловеч, ул. Търговска № 24, офис 313


10.00 – 10.15 Регистрация на участниците
10.15 – 11.45 Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България Лектор: проф. д-р Валентин Личев, Аграрен университет - Пловдив

11.45 – 12.00 Пауза
12.00 – 13.30 Възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България - продължение Лектор: проф. д-р Валентин Личев, Аграрен университет - Пловдив
13.30 – 14.00 Възможности за подпомагане на пчеларството по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. Лектор: експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Ловеч

14.00 Дискусия и закриване на семинара

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates