Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Средната цена на едро на захарта за страната е 1,28 лв./кг

Средната цена на едро на захарта за страната е 1,28 лв./кг

През периода 9 – 16 октомври 2019 г. средната цена на едро на бялата кристална захар за страната се понижава на седмична база, докато тези на дребно и в двата наблюдавани типа търговски обекти са без промяна.


На тържищата в страната цените на едро на захарта варират от 1,10 лв./кг (Пловдив) до 1,65 лв./кг (Бургас). В девет области се отчитат разнопосочни седмични отклонения на цените в границите от -7,1% (Враца) до +4,2% (Ямбол). Средната цена на едро на захарта за страната е 1,28 лв./кг, с 0,8% по-ниска спрямо предходната седмица.

Средно за страната, цените на дребно на захарта остават 1,30 лв./кг в големите търговски вериги (ГТВ) и 1,44 лв./кг в другите търговски обекти (ДТО).
В големите супермаркети захарта се търгува в ценовия диапазон от 1,24 лв./кг (Видин, Враца, Монтана и Силистра) до 1,39 лв./кг (Пловдив). Седмични изменения на цените се регистрират само в три области – повишение респективно с 5,4% и 5,5% във Варна и Добрич и понижение с 4,9% в Шумен.

Цените на захарта в по-малките магазини се движат от 1,33 лв./кг (Видин и Враца) до 1,68 лв./кг (Разград). Седмична промяна на стойностите се отчита само във Видин, Враца и Монтана – повишение в рамките на 3,1% - 3,9%.
През наблюдавания период цените на захарта в по-малките магазини са средно с 0,14 лв./кг над тези в големите супермаркети, като разликата е най-голяма в Разград – 0,34 лв./кг.
Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,02 лв./кг за големите супермаркети и 0,16 лв./кг за по-малките магазини, като е най-голям в Пловдив - 0,29 лв./кг за ГТВ и 0,39 лв./кг за ДТО. В осем области продуктът се търгува с между 0,01 лв./кг (Сливен) и 0,39 лв./кг (Бургас) по-евтино в ГТВ отколкото на едро. Подобна ситуация се наблюдава и в ДТО в Бургас и Варна, където цените на продукта са съответно с 0,14 лв./кг и 0,12 лв./кг по-ниски от тези на едро.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates