Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Селскостопанска академия подготвя стратегия за развитие на земеделието

Селскостопанска академия подготвя стратегия за развитие на земеделието като отговор на някои въпроси във връзка с мярката за иновациите, съобщиха от институцията.

Това е станало ясно по време на проведената на 23 октомври международна конференция на тема „Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: предизвикателства и възможности“. Форумът беше организиран от Института по аграрна икономика с финансовата подкрепа на фонд „Научни изследвания”.

„Преди шест години дадохме начало на този форум, тогава именуван „Аграрната икономика в подкрепа на земеделието“. Всяка една година успяваме и се надяваме да вдигаме нивото му, като го превръщаме в платформа за разпространение на знания, за обмяна на идеи и показване на нашите постижения в научната област“. Това обяви директорът на Института по аграрна икономика доц. д-р Божидар Иванов пред участващите във форума.

Доц. Иванов благодари за проявявания досегашен интерес и международно участие с доклади от страна на чуждестранни колеги учени и анализатори.

С поглед към предстоящата тридневна програма на форума той обяви, че и тази година в темите и дискусиите участват ключови лектори от:

  • – Унгария;
  • – Италия;
  • – САЩ;
  • – Холандия;
  • – Македония;
  • – Полша;
  • – Чехия;
  • – др. страни.

„Всички ние сме наясно, че в новата ОСП приоритетите са устойчиво земеделие, опазване на околната среда и борба с климатичните промени“.

Това заяви председателят на Селскостопанска академия проф. Мартин Банов в поздравлението си към участниците във форума.

По думите му, „като се има предвид, че науката е част от триъгълника на познанието, а именно образование, наука, иновации, тази конференция и нейните участници със своите презентации са призвани да представят новите възможности и предизвикателства, които са пред нас и са свързани с новите направления в ОСП“.

Проф. Банов припомни: „ние имаме за задача да разработим нови технологии, които да решат въпроса с климатично неутралните въздействия, оказвани от земеделието и всички други дейности върху климата, да подобрим връзката между науката и бизнеса и да продължим тяхното сътрудничество с образованието.“

След официалното откриване в първия от трите дни (23-25 октомври) от програмата си международната конференция продължи с доклади на визираните в нея лектори. Интересни и задълбочени в питанията и търсенето на отговори бяха дискусиите по темите, поставени в още първите две презентации. Силен старт даде проф. д.ик.н. Пламен Мишев от Университета за национално и световно стопанство, София. Българският лектор постави фокуса си върху „Новата ОСП – нов подход за устойчивост“. След него д-р Норберт Потори от изследователски институт по земеделска икономика, Будапеща, Унгария предложи задълбочен отговор на въпроса „До каква степен обвързаното с производството подпомагане за протеинови култури допринася за по-нататъшното разрастване на производството на протеинови култури в Европейския съюз?“ в анализа си на базата на КАПРИ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates