Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”.

Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 500 хил. лв. Със средствата ще се компенсират разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита срещу доматения миниращ молец.

В срок до 25 ноември кандидатите по схемата трябва да представят отчетни документи за закупените средства за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец.

Срокът изплащане на помощта е 15 декември 2019 г.

Размерът на субсидирането ще покрива до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредители. Не трябва да надхвърля сумата от 

2500 лв./хектар с ДДС.

Право на финансова подкрепа имат:

  • – малки предприятия;
  • – средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат домати в оранжерии с площ от най-малко 1 дка (0,1 хектара).