Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ССА със седемнадесет нови сертифицирани сорта през 2019 г.

През 2019 година от Селскостопанска академия са сертифицирали общо 17 нови сорта.

Новите сортове на Селскостопанска академия, които получиха сертификати на Патентното ведомство през 2019 г., са: сортовете череши: „Алекстон“ ; „Васиника“, „Дима“ и ябълка сорт „Сияна“ на Института по земеделие – Кюстендил; сорт тютюн „Крумовград 56“ на Опитна станция по тютюна – Хасково; памук сорт „Пирин“ на Института по полски култури – Чирпан; сортовете зимен многореден ечемик „Фанагория“ и „Ахинора“ на Института по земеделие – Карнобат и сортовете лоза „Кристален“ и „Мискет Викинг“ на Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates