Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

5000 лв. глоба за отказан достъп на инспектор по храните предвижда нов закон

МЗХГ публикува проект на Закон за управление на агрохранителната верига.

Официален контрол по агрохранителната верига ще се извършва от:

  • – Министерството на здравеопазването
  • – Министерството на икономиката;
  • – Комисията за защита на потребителите;
  • – Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
  • – Регионалните здравни инспекции;
  • – Регионалните инспекции по околна среда и водите;
  • – Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
  • – Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
  • – Изпълнителната агенция по лозата и виното.

У нас няма единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига, като посочва ясно отделните елементи в тяхната цялост и конкретните компетентности на контролните органи. Точно и поради тази причина се е изработил този Закон за управиление на агрохранителната верига.

Нарушенията по агрохранителната верига ще се наказват с глоби от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 лв. до 8000 лв., ако не е предвидена по-тежка санкция за конкретното провинение.

Земеделски производител на храни, който не осигури достъп на контролен орган до обекта си, ще се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв. Това се предвижда в проекта на Закона.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 2 декември тази година.

Новият закон ще трябва да премахне и сегашното припокриване на текстове в специалнитe.

Това позволява размиване на задълженията и отговорностите между функциите на отделните контролни органи.

Първоначално предвижданията на земеделското министерство са били новият закон да влезе в сила от 14 декември 2019 г. Времето не е достатъчно за  приемането му от правителството и от парламента на първо и второ четене.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates