Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Очаква се поевтиняване на говеждото и телешкото месо

Очаква се спад в ценовите равнища при месото заради разпродажба на животните за брак.

Производството на говеждо и телешко месо през настоящата година ще намалее с около 10% на годишна база, поради очаквано свиване на продукцията едновременно в стопанствата и в кланиците.

Общото производство на овче и агнешко месо е вероятно да се движи между 9,9 – 10 хил. тона. То е близо до нивото от предходната година. Това сочат прогнозните оценки на CAPA.

По данни на МЗХГ към м.юли произведеното месо от ДРД, биволи и еднокопитни еднокопитни в кланиците кланиците възлиза на 1522 тона. Това е малко под равнището за същия период на 2018 г. – 1576 т.

Все още не може да се направи точна оценка на щетите от АЧС върху развитието на производството на свинско месо.

Предвид извършената регистрация на животните, отглеждани в стопанства тип „заден двор“, може да се предположи, че намалението в общия брой на свинете ще е по-малко от очакваното.

Производството на пилешко месо отбелязва нестабилни темпове на развитие през настоящата година. CAPA запазва прогнозата си за увеличение с близо 6% на годишна база.

Според официалните данни произведеното месо от бройлери в кланиците към м. юли е 51,9 хил. тона.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates