Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Договорите за ползване на земеделска земя не могат да действат повече от 10 години

Договорите за ползване на земеделска земя не могат да действат повече от 10 години.

Срокът на договора се определя в зависимост от вида на насаждението, но не може да бъде по-дълъг от 30 стопански години, ако става въпрос за трайни насаждения.

Договорът може да бъде продължен с споразумение до изтичане на периода на плододаване, ако периодът на плододаване на трайното насаждение е по-дълъг от 30 години.

Ако пък договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за 10, съответно за 30 стопански години.

Договорите за ползване на земеделска земя със срок до една година се сключват в писмена форма. Това гласи още новият проект.

Ако договорите са над една година, или пък имаме споразумение за изменението или прекратяването им, тогава те се сключват в:

  • – писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните;
  • – подлежат на вписване в службата по вписванията по местонахождението на имотите.

Договорите и споразуменията подлежат на регистрация в общинската служба по земеделие.

Упълномощаването за сключване на договор за ползване на земеделска земя трябва да бъде извършено с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на упълномощителите.

Договорите за земеделско ползване на държавни и общински земи се сключват в писмена форма и се регистрират в службата по вписванията по местонахождението на имотите, когато са със срок над една стопанска година.

С новия проект на закона вземането на рентното плащане ще има 10-годишен давностен срок. След него губите парите си.

По проекта се приемат предложения или жалби до 5 декември.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates