Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

РИОСВ започва проверки на площадките за загробване на свинете

Днес на заседанието на Комисията по земеделие и храни в Парламента бе решено да започне мониторинг на площите, върху които са извършени дейностите по загробване на умъртвените свине, за да се провери дали няма замърсявания. Той ще бъде извършен от общините, на чиито територии са разположени площадките, под надзор на РИОСВ.

В България е имало само един случай, позволяващ унищожаването на животните чрез екарисаж или инсениратор, но собствениците предпочели метода по загробване по финансови причини, стана ясно на заседанието. За процедурите е имало конкретно определен ред, съгласуван с Министерство на околната среда. Мониторингът е съгласуван с Министъра на околната среда и цели да провери дали са изпълнени правилно препоръчаните методика, сондажи и дълбочина, за да бъде ефективно спирането на разпространение на болестта.
В досието на всяка ферма трябва да бъде посочен идетифициран терен със съответните разрешителни от РИОСВ и Басейнова дирекция. На много места се оказало, че тези препоръки не били изпълнени и затова се наложило по време на избухването на огнищата на АЧС да се обособяват нови територии. Във връзка с нарушенията има направени и нови предложения за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Дейността по унищожаване на животинските трупове е задължение на фермерите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates