Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

През декември ще излезнат резултатите от одита на експертите от ЕК

Проверката от Европейския съюз за спазване на ветеринарно-медицинските изисквания у нас все още не е обобщена. Това съобщи директорът на БАБХ проф. Паскал Желязков

През декември одитният доклад след мисията на експертите ще бъде изпратен до Българската агенция по безопасност на храните.

От него ще стане ясно в какви направления административните звена у нас ще трябва да засилят контрола. В публичното пространство се появи неофициална информация по повод одит на проверяващи от Европейската комисия за валидиране на статистическата информация за животновъдни ферми. Всъщност институцията инициира проверки дали се спазват регламентите за извършване на селскостопанска дейност. Тази година посещението на проверяващите започна на 25 октомври и продължи няколко дни. Професор Желязков, изпълнителен директор на БАБХ коментира:

“Тази мисия е заключителна мисия за годината, която ще провери напредъка на България по отношение на препоръките, дадени от предни мисии.“ 

Основните въпроси, които са засегнати в този мониторинг, са свързани със здравеопазване на животните. Официално мисията на експертите у нас е приключила на 31 октомври.

 „25 дни след като завърши мисията, ние ще получим доклад, който не е окончателен, по който ние ще направим възражения, с какво сме съгласни и с какво не, и след още 25 дни ще получим окончателния доклад.“ 

Първоначалният доклад на експертите още не е изпратен до Агенцията. По неофициална информация има хиляди животни, които не фигурират в Националната информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните ВетИС. От това предположение идва и опасението, че страната ни трудно би се справила, ако възникне епидемия от луда крава. Изпълнителният директор на Агенцията коментира, че данните не са официални и подлежат на анализ и дискусия преди да могат да се правят заключения. Въпреки това призна, че ако липсва информация, то това е заради самите фермери, които не декларират животните си. Желязков каза, че за всички пропуски ще има санкционирани. В момента служителите на Агенцията по населени места, включително ветеринарните лекари, са крайно недостатъчно според професора. Затова приоритет за звеното ще бъде настояването за повече средства, с които да се наемат хора и да им се предложат по-добри условия на труд. За заболяването луда крава Желязков обясни:

 „За ваше успокоение лудата крава вече почти никъде не се констатира.“ 

По отношение на заболяването Скрейпи в Румъния професорът обясни, че болестта епизодично се наблюдава на места, но не е силно заразна и няма опасност за страната ни.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates