Засилени проверки на търговците на риба преди Никулден започват от днес.

От Агенцията по безопасност на храните ще инспектират водоеми за развъждане на жива риба, както и търговски обекти, предлагащи риба и рибни продукти. Инспекцията ще продължи до 7 декември.

При проверките инспекторите ще следят за:

  • – наличие на системи за управление безопасността на храните;
  • – сградов фонд и оборудване, съответствие с изискванията за етикетиране;
  • – срокове на годност;
  •  – температура на съхранение.

С инспекциите се цели ограничаване и недопускане продажбата на риба на нерегламентирани места, както и на риба с неустановен произход, за да се гарантира здравето на потребителите и безопасността на храните, както и да се предотвратят нелоялни практики и злоупотреби на недобросъвестни търговци.

БАБХ призовава хората да купуват риба от регистрирани обекти, за да не се излагат на риск.

Съвети към потребителите при закупуване на прясна риба – върху повърхността на прясната риба има много тънък слой слуз. Ако тя е обилна, а слоят – плътен, това означава, че рибата е престояла по-дълго време. Люспите на рибата трябва да са блестящи, плътно залепени за тялото. Не трябва да има разкъсвания. Хрилете трябва да са с розово-червен цвят. Очите трябва да са бистри. При натискане с пръст, вдлъбнатината трябва да изчезне бързо.