За гарантиране на мерките по опазване на пчелите и установяване на причините за смъртността им, Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е утвърдила процедура за съставяне на актове при установени нарушения по време на растителнозащитните /РЗ/ мероприятия. Това каза в рамките на парламентарния контрол днес Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите, в отговор на въпрос относно мерките за опазване на пчелните семейства през настоящата и следващата година.

Танева каза, че се работи по изменение и допълнение на Наредба 13 от 2016 г., като се предвижда забрана за използването на продукти за растителна защита със знак SBE8, който означава "опасен за пчели", в светлата част от денонощието. Предвижда се също земеделските стопани, ползващи продукти за растителна защита, да преминават съответното обучение и да ползват консултанти преди употребата им. "Важно е да се посочи, че последната дерогация от страна на България относно забраната за използването на неоникотиноиди, водещи до повишена смъртност на пчелните семейства, е 2017 г. През 2018 и 2019 г. тези продукти не са използвани, каза министърът.

С цел осигуряване на информираност и прозрачност, на сайта на БАБХ има публикуван регистър на издадените разрешения за прилагането на продукти за РЗ мерки чрез въздушно пръскане, както и списък на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти по съдържащи се в тях активни вещества.

Предприети са стъпки и за по-лесна употреба на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за РЗ мерки, тъй като стандартната процедура по регистрация на нов продукт е дълга и скъпа, каза Танева. Тя посочи, че от 15 март 2020 г. в областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ ще има дежурни инспектори, включително и в почивните дни, които ще са на разположение при сигнали за нерегламентираните третирания с продукти за растителна защита. Предприети са и мерки за внедряване на електронна платформа за оповестяване на предстоящи третирания на площите с препарати, което е сред основните искания на пчеларите, отбеляза земеделският министър.

По отношение на нелегалния внос на продукти за РЗ мерки в страната, МЗХГ работи съвместно с останалите страни членки, включително и с Европол. В периода от 15 януари до края на май се извършват проверки по места със служители на ГДБОП, "Гранична полиция" и МВР. Предприети са и законодателни инициативи, които да залегнат в Наказателния кодекс, така че незаконният внос и продажбата на препарати за РЗ мероприятия да се криминализира.

Танева информира също, че е оборудвана държавна лаборатория, в която да се изследват проби от умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди, която е в процедура по акредитация.

2020 година е обявена за година на растителната защита. В рамките на предвидените мероприятия е планирано осигуряването на допълнителна информация за възможностите за употреба на щадящи пчелите продукти. С цел осигуряване на разнообразна паша за пчелните семейства, в индикативния график на Програмата за развитие на селските райони за 2020 г. по горските мерки е предвидено залесяването на 22 хил. дка само с медоносни видове. Не на последно място, през 2019 г. на земеделските стопани у нас, отглеждащи пчели, бе предоставено трикратно държавно подпомагане под формата на "де минимис" с общо над 8,6 млн. лв., а на практика всяко от стопанствата получи с близо 20 на сто по-високо подпомагане, каза Десислава Танева.