Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

23 хил. дка ще бъдат залесени само с медоносни видове по ПРСР през 2020 г.

В индикативния график на ПРСР през месец април 2020 г. е предвиден прием по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“.

По него се предвижда да  бъдат залесени 23 хил. дка само с медоносни видове. Това обяви министър Танева в отговор на парламентарен въпрос относно опазването на пчелните семейства в страната.

През 2019 г. пчеларите са получили 20 % повече средства за подпомагане от държавата в сравнение с предходната 2018 година.

През 2019 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставено трикратно подпомагане под формата на държавна помощ от типа de minimis. „Бяха осигурени финансови средства в размер на общо 8 млн. 600 хил. лв.“, допълни още тя.

Десислава Танева подчерта, че Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е разработена с широкото и активно участие на браншовите организации в пчеларския сектор.

Тя е одобрена от ЕК. За изпълнението ѝ е определен общ бюджет за трите години от прилагането ѝ в размер на 19 199 412 лева. Той надвишава с 35% този за предходния тригодишен период.

Тя припомни, че има създадена работна група и към момента продължават обсъжданията за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г.

Предвижда се забрана за използване на продукти за растителна защита със знак SPe8. Знакът означава „опасни за пчели“ през светлата част на денонощието. „Предвижда се също така земеделските стопани, използващи продукти за растителна защита да са преминали съответно обучение и да ползват консултанти, преди употребата им“, каза още Танева.

Земеделският министър припомни, че последната дерогация от страна на Република България относно забраната за използване на неоникотиноиди, водещи до повишена смъртност на пчелните семейства, е от 2017 г. През 2018 и 2019 години тези продукти не са използвани.

Десислава Танева допълни, че с цел осигуряване на информираност и прозрачност, на сайта на БАБХ има публикуван:

  • – Регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане;
  • – Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества.

„Има публикуван списък на разрешените за употреба инсектициди. В отделна колона със знак SPe8 са означени всички опасни за пчелите продукти, които изискват и допълнително внимание при употреба“, уточни тя.

Предприети са стъпки за по-лесна регистрация на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за растителна защита.

Стандартната процедурата по регистрация на нов продукт е дълга и скъпа.

„Считано от 15 март 2020 г., в областните дирекции по безопасност на храните ще има дежурни инспектори, включително в почивните дни. Те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с продукти за растителна защита. Предприети са мерки по създаване на електронна платформа за оповестяване на предстоящи третирания на земеделските площи с продукти за растителна защита. Това е едно от основните искания на пчеларите. Именно така ще се подпомогне и официалния контрол, във връзка със спазване на изискванията на Наредба №13 от 2016 г.“, подчерта Десислава Танева.

Има оборудвана държавна лаборатория. В нея ще се изследват проби от умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди. „В момента текат процедури по акредитация на лабораторията в Българска служба по акредитация“, уточни министър Танева.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates