Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Директните помощи няма да се променят, докато не се изясни новата ОСП

ЕП прие първата част от така наречения преходен пакет.

Той включва първия набор от правила, осигуряващи плавен преход към бъдещата селскостопанска политика на ЕС, за да се предостави яснота на земеделските производители през  2021 г.

Одобреното техническо предложение за актуализиране на правилата за финансова дисциплина и гъвкавост между стълбовете, продължава правилата от 2015-2019 г. за прехвърляне на пари от националните пакети за развитие на селските райони към 1-ви стълб (директни плащания), за финансовата 2021 г.

Текстът бе гласуван с 637 гласа „за“, 27 „против“ и 20 въздържали се.

Новият закон ще гарантира, че настоящите правила за предоставяне на подпомагане на доходите на земеделските производители могат да продължат и след 2019 г., при липса на сделка за дългосрочния бюджет и новата ОСП.

„Земеделските стопани ще продължат да получават финансиране на сегашните нива, дори ако новите дългосрочни бюджети и правилата на ОСП не са още в сила“. Това заяви председателят на комисията по земеделие и развитие на селските райони г-н Норберт Линс.

Той определи решението като решаващо. То носи яснота за селскостопанска общност.

„Тези, които произвеждат храната, която всички консумираме, могат да бъдат сигурни, че ще продължат да получават подкрепа за обществената услуга, която предоставят.

Одобреният регламент е първото от двете предложения, внесени от Комисията.

Чрез него по-лесно ще се осигури плавен преход към ОСП след 2020 г.

Г-жа Елси Катенен ще предстви втория преходен регламент (по-голям обхват) за 2021 г., докато преговорите за реформата на ОСП продължават. Преди това Комисията заяви, че това досие трябва да бъде прието от съзаконодателите най-късно до лятото на 2020 г.

В изявление, публикувано в края на ноември, финландският евродепутат подчерта важността на осигуряването на стабилност и сигурност за земеделските стопани. Тя предложи 2-годишен преходен период като „по-реалистичен вариант“. Счита, че една година е „твърде кратко време“ за цялата административна подготовка.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates