Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив

Утре, 16.01.2020 година, в град Пловдив, заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“, част от информационната кампания „Защити растенията – защити живота” под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите.

Инициативата е по повод  Международната година на растителното здраве 2020. На 20 декември 2018 г., на своя сесия, Общото събрание на Организацията на обединените нации прие резолюция, с която обяви 2020 година за Международна година на  растителното здраве.

Една от главните цели на инициативата е да повиши осведомеността на обществото и политическата класа за значението на растителното здраве в разрешаването на проблеми от световно значение, включително глада, бедността, заплахите за околната среда; за повишаване на продоволствената сигурност, опазване на околната среда и биологичното разнообразие и стимулиране на икономическото развитие.

В рамките на Годината на растителното здраве 2020 ще се проведат Научна конференция с международно участие „Растителна защита от ново поколение и поглед в бъдещето” с обсъждане на всички аспекти на растителното здраве. Инициатор е Аграрен университет - гр.Пловдив. Селскостопанска академия е организатор на конференция, посветена на пчелите и нискорисковите продукти за растителна защита с участието на учени, оператори-пчелари, растителнозащитна индустрия.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates