Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

169 209 български земеделски стопанства са фалирали за 6 години

Какво се случва с българското земеделие? За никой не е тайна, че нещата не са розови, но колко зле е положението?

Преди няколко дни фермерите в Германия изкараха тракторите в Берлин, протестирайки срещу масовите фалити в земеделието, където според статистиката от 2005 година досега в една от най-големите земеделски държави в ЕС са спрели дейността си 130 хиляди стопанства.

Една четвърт са фалитите на фермите в земеделието на Европейския съюз за последните 15 години.

И българското земеделие не отстъпва от тези тенденции, но при нас сривът се дължи основно на отпадането на личните стопанства с до 10 декара, или 1 хектар, което е обяснимо при миграцията и застаряването на населението.

По данни на статистиката само за 6 години - между 2010-а и 2016 г. 169 209 ферми са изчезнали от картата на българските земеделски стопанства.

Ако през 2010 г. в страната ни са били регистрирани 370 222 стопанства, през 2013 г. вече са 254 142, а през 2016 г. падат на 201 014. Данните показват 45,7% намаление на броя на земеделски стопанства спрямо 2010 г.

В същото време обаче използваната земеделска площ, индивидуално стопанисвана от земеделските стопанства, се е увеличила със 178 569 хектара, или с 1 785 690 дка. При общата стандартна продукция на земеделските стопанства се регистрира съществен ръст, като повишението през 2016 г. спрямо 2013 г. е 15.8%. А през целия период 2010-2016 г. е отчетено повишение от почти 54%.

Положителната тенденция е в това, че върви окрупняване на земеделските земи и на практика в страната няма пустеещи земи, отбелязва пред изданието земеделският министър ДесиславаТанева.

Като за този шестгодишен период стопанствата, обработващи над 50 хектара, са се увеличили с 16%. А средната използвана площ на стопанствата, които обработват земя, е нараснала повече от два пъти между 2010 и 2016 г. Ако през 2010 г. е била 10,13 ха, през 2016 г. е 20,58 хектара.

Какви са тенденциите в ЕС?

Според данните на Евростат за периода от 2005 до 2016 г. броят на стопанствата в ЕС е намалял с около една четвърт, което предполага, че в държавите членки са престанали да съществуват до 4,2 млн. стопанства, огромна част от които (около 85 %) са били малки стопанства с размер под 5 хектара, или 50 декара.

В пропорционално изражение най-резкият спад от почти две трети се наблюдава в Словакия и България.

През този период най-голямо намаление в броя на стопанствата е отбелязано в Полша (приблизително 1,1 млн. по-малко стопанства, или 43 %), Румъния (приблизително намаление от 0,8 млн. стопанства, или 20 %) и Италия (приблизително 0,6 млн. стопанства, или 34 %). Всички държави членки, с изключение на Ирландия, са отбелязали спад в броя на стопанствата.

Площта на използваната за земеделско производство земя като цяло е останала непроменена (+0,2 %) в периода 2005—2016 г. въпреки рязкото намаляване на броя на стопанствата. На равнището на ЕС това консолидиране на земеделската земя отразява нарастване на броя на най-големите стопанства и на земята, която те са използвали за селскостопански цели, пише sinor.bg.

Сред държавите членки тази промяна е настъпила в различни класове според размера. Във Франция, Германия, Финландия и Обединеното кралство по-специално броят на стопанствата и използваната земеделска площ са нараснали само в категорията стопанства с най-голям размер от 100 хектара или повече, като във всички други класове според размера е отбелязан спад.

В много други държави членки на ЕС промяната е настъпила в малките класове според размера; например в периода 2005-2016 г. е имало нарастване на броя на стопанствата и на използваната земеделска площ в стопанствата с размер над 20 ха в Италия и в Румъния и в стопанствата с размер над 10 ха в Унгария и в България.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates