Болно от Африканска чума по свинете (АЧС) прасе е намерено в Държавното горско стопанство "Акад. Николай Хайтов" в чепеларското село Хвойна, съобщиха от областната управа в Смолян след нарочно заседание на постоянната областна епизоотична комисия за стриктното спазване на мерките срещу разпространението на заразата. 

За периода от 14 до 27 януари в региона са отстреляни 145 диви свине. Със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите се удължи повторно груповото ловуване на дива свиня до 16 февруари 2020 г., а индивидуалното ловуване на дива свиня е целогодишно.

"В последните месеци нямаше отчетена положителна проба за АЧС в областта. Положителната проба е от отстреляна женска дива свиня в землището на чепеларското село Зорница", съобщи д-р Сава Бозуков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните (ОБДХ). 

Ограничения на територията на ДГС -Хвойна няма да бъдат налагани от Регионалната дирекция във връзка с новооткрития случай на АЧС, съгласно последните изменения в заповедта от МЗХГ. Това означава, че няма да се ограничават дейностите в горските територии, нито за добив на дървесина, нито за ловуване. Но мерките за биосигурност ще бъдат следени стриктно като при групов лов за всяка ловна дружинка трябва да бъдат осигурени от горските стопанства придружители, които да следят за стриктното им спазване, каза директорът на РДГ- Смолян – инж. Венцислав Фурлански. Той заяви пред представители на ловните дружинки, че в районите, където запасите от дива свиня са над определените, трябва да се ловува, за да се предотврати разпространението на АЧС.

Комисията възложи на кмета на община Златоград ежеседмично събиране на отпадъците на територията на ГКПП - Златоград и депонирането им на Регионалното депо за ТБО - Мадан, както и организиране на обеззаразяването им и това на пространството около контейнера, в който се събират. 

В региона няма установено огнище на Инфлуенца по птици, но превантивно бе издадена заповед за въвеждане на мерки за биосигурност срещу заразата