Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Няма открити немлечни мазнини и отклонения в показателите на последните 5 проби сирене

Готови са последните 5 от 8 проби на млечни продукти, взети от търговската мрежа в София от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В тях не се установява наличие на немлечни мазнини и отклонения от физикохимичните показатели. Заложените показатели в технологичната документация на производителите отговарят на констатираните от лабораторните анализи на пробите.

Относно откритите нарушения в първите три изследвани проби контролният орган предприе незабавни мерки. За констатираните нарушения на производителите ще бъдат наложени санкции. Законът за храните предвижда глоби в размер от 2 000 до 4 000 лв. за първо нарушение, а при повторно - до 6 000 лв.

Пробовземането беше извършено в присъствието на представители на Комисия за защита на потребителите, двете асоциации на млекопреработвателите в България и асоциация „Активни потребители“. Бяха взети общо 8 проби от млечни продукти за изследване за наличие на немлечни мазнини и по физикохимични показатели. Официалният контрол на БАБХ по отношение на млечните продукти продължава.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates