Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

С 83% нарастват площите със зеленчуци в област Шумен

 В рамките на периода 2014 – 2019 г. площите, заети със зеленчуци в област Шумен нарастват с 83%, а тези с технически култури – с над 57%. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020г. в Шумен.

     „Значително увеличение е налице и при площите с трайни насаждения - с 63%, за което допринася предоставяната подкрепа в сектора. Отглеждат се основно орехи, винени лозя, сливи и череши. През 2018 г. заявените площи по СЕПП с орехи и сливи нарастват съответно с 32% и 29% спрямо 2014 г.“, уточни Кръстева.

     Тя зави, че много добре са развива и производството на лавандула в областта. През 2018 г. в Шуменска област са заявени близо два пъти повече площи с лавандула за подпомагане по СЕПП отколкото през 2014 г., като тук се намират близо 10% от общо заявените площи с тази култура за страната. Сериозно нараства и интересът към отглеждане на нахут, като една от протеиновите култури с обвързана подкрепа. Само за 2018 г. е налице трикратен ръст на заявените площи по СЕПП на годишна база.

     Земеделските производители в област Шумен са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 480,4 млн. лв., което представлява близо 3,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период“, заяви зам.-министър Кръстева.

     „Надяваме се на взаимен диалог с Вас и очакваме да бъдете актвини с предложения особено по новата Обща селскостопанска политика (ОСП).“, подчерта Кръстева.

     Акцент по време на срещата бе новата ОСП. Стопаните бяха запознати с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г. Предвиждаме през лятото да започнем разписване на мерките в Стратегическия план за новата обща селскостапанска политика, а в края на годината той да бъде готов с всички мерки по програмите.“, заяви Мария Христова от МЗХГ. Тя изтъкна, че 30 % от бюджета по новата ОСП ще са за агроеколия, биоземеделие, хуманно отношение. Работи се активно и по стартиране на мярка за управление на риска.

     Въпросът за преходната национална помощ предизвика значителен интерес сред земеделските производители. „България активно води преговори на ниво ЕС и се борим преходната национална помощ да се запази като възможност. Ако това не се случи има риск 80 % от поголовието на овце и кози да остане без подпомагане.“, заяви Мария Хирстова.

     Заместник-министър Кръстева подчерта, че се работи сектор „Пчеларство“ да има своето подобаващо място в новата ОСП и да се стимулира създаването на медоносни култури.

     Пред над 200 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates