Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

За 4 години заявените за подпомагане говеда в Смоян са нараснали с 40%

През 2018 г. в Област Смолян са заявени с 40% повече говеда за подпомагане по линия на директните плащания в сравнение с 2014 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Смолян, част от информационната  кампания по Директни плащания 2020 г.

Той уточни, че в областта се увеличават и заявените за подпомагане животни по схемите за овце-майки и кози-майки – с 27%. „През 2018 г. в областта е добито над три пъти повече козе мляко отколкото през 2014 г. и с 21% повече биволско мляко. Увеличава се и производството на яйца с 12%“, заяви още д-р Иванов. Той допълни, че, през 2018 г. отглежданите кози и свине нарастват над два пъти спрямо 2014 г. По думите му, в животновъдството най-застъпено е отглеждането на овце и говеда, като през 2018 г. тук се намират съответно 2,5% и 1,5% от общия брой за страната.

„За периода 2014-2019 г. земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 171 млн. лв., което представлява близо 1,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период“, заяви зам.-министърът на земеделието. Д-р Иванов подчерта още, че през 2018 г. делът на аграрния сектор в общата брутна добавена стойност за икономиката на област Смолян е 8,4%, което е съществено над средното за страната (3,9%). „Около 93% от използваната земеделска площ в областта през 2019 г. е заета с постоянно затревени площи, благоприятстващо пасищното животновъдство. Делът на обработваемата земя е едва около 5%“, обясни още той. Според изнесените данни площите със зеленчуци заемат около 85% от обработваемата земя в областта, като най-силно развито е отглеждането на картофи. За периода 2014 – 2019 г. площите с трайни насаждения нарастват с около 2%, но остават сравнително малко в национален мащаб (0,3% от общите за страната). Значително се увеличават заявените за подпомагане площи със сливи, орехи и лешници.

Зам.-министър Иванов посочи още, че от 1 септември Министерството на земеделието, храните и горите започва преброяване на земеделските стопанства. Производителите ще попълват данните предимно онлайн, като ще има и анкетьори, които ще обиколят земеделските стопанства. „От 1 до 18 септември ще тече попълването на електронния формуляр, а анкетите на терен за събиране на информация ще се извършват от 19 септември до 19 декември“, поясни д-р Иванов. Той заяви още, че в момента се намираме във важен преходен период. „От догодина започва новият програмен период, по промените, по който още текат преговори между държавите - членки на ЕС“, припомни той.

По време на срещата беше представена и новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Важен момент през следващия програмен период е, че  30 % от бюджета за ЕЗФРСР по новата ОСП ще са задължително за схеми, свързани с опазването на околната среда - агроеколия, биоземеделие, хуманно отношение, обясни Мария Стефанова, дирекция „Директни плащания“ в МЗХГ. Тя представи новите моменти в хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика. По думите й, от особена важност в преговорния процес за България е сближаване и уеднаквяване на плащанията между държавите членки. „Водим преговори и да продължим да прилагаме преходната национална помощ и след 2020 г.“,  допълни още Мария Стефанова. Европейската комисия предлага да има намаляване на директните плащанията над 60 000 евро и таван от 100 000 евро, каза още тя и обясни, че България ще настоява за доброволно прилагане на таваните, както през настоящия програмен период.Всички земеделски стопани могат да се запознаят и да научат повече детайли от страницата на МЗХГ, където регулярно се публикува актуална информация. На email адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. могат да се изпращат предложения, свързани с новата ОСП и изготвяне на стратегическия план.

Пред около 100 земеделски производители в Смолян, експерти на МЗХГ представиха и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони. Те бяха запознати и с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и приемите по Новата национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. Директорът на областната дирекция на ДФЗ Смолян Денислав Костов обяви индикативния график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates