Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Селското стопанство е един от водещите сектори в област Видин

Селското стопанство е един от водещите сектори в област Видин. Брутната добавена стойност от него за 2018 г. е 14%. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев на среща със земеделски стопани, част от кампанията по Директните плащания във Видин. Той допълни, че площите, засети със зърнени и маслодайни култури в областта, заемат над 95% от обработваемата земя.Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, царевицата и рапицата. Обработваемата земя заема над 80% от използваната земеделска площ в областта.

„За последните 5 години площите със зърнени култури и тези с трайни насаждения се увеличават с по 21% спрямо 2014 г. Още по-значителен ръст бележат площите със зеленчуци в рамките на същия период, които са с около 6 пъти повече“,  посочи още Атанас Добрев. Основните трайни насаждения в района са винени лозя, орехи и сливи.

По време на срещата той подчерта, че стопаните в областта се активизират и през 2018 г. има 4 пъти повече площи със сливи, заявени за подпомагане по СЕПП, отколкото през 2014 г. Засилва се и интересът към отглеждане на грах за зърно, за което определено допринася и обвързаната подкрепа за протеинови култури.

Заместник-министър Добрев съобщи още, че заявените за подпомагане овце и кози в областта през2018 г. са с 26% повече спрямо тези от  2014 г.От 2015 г. насам в областта се заявяват за подпомагане и биволи, макар и в сравнително малък брой.

Пчеларството е отрасълът в област Видин с най-значим дял по отношение на националното производство. През 2018 г. броят на пчелните семейства нараства с 56% спрямо 2014 г., като представлява 3% от общия брой за страната. Същевременно, производството на пчелен мед бележи ръст от над два пъти, подчерта зам.-министър Добрев.

За периода от 2014 до 2019 г. земеделските производители в област Видин са получили общо 221,6 млн. лв. европейски и национални средства е. „Това е близо 1,5% от общо предоставения в страната публичен ресурс за земеделие за този период“, информира още Добрев.

Пред близо 120 стопани бе представен и ходът на дебата по бъдещата ОСП.  Акцент в срещата бе поставен на предстоящите приеми на заявления по Директните плащания, както и по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates