Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Близо 420 млн. лева са получили земеделските стопани във Враца за последните 5 години

Близо 420 млн. лв. е общата сума на финансовата подкрепа с европейски и национални средства на земеделските производители в област Враца за периода 2014-2019 г. Това представлява близо 2,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс в този период.  Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев пред близо 180 стопани по време на среща от кампанията по Директните плащания във Враца.

Брутната добавена стойност от селскостопанския отрасъл през 2018 г. формира 6,4% от общата БДС за икономиката на област Враца, при средно 3,9% за страната. Областта разполага с около 5% от използваната земеделска площ в страната, като 78%  от тези площи, са обработваема земя. Най-широко застъпени са зърнените и маслодайни култури, като площите с тях заемат общо близо 94%, посочи още зам.-министърът. Той уточни, че най-добре представени са пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата. През 2018 г. площите с царевица за зърно, заявени за подпомагане по СЕПП са се увеличили с близо 5% спрямо 2014 г.

Ръст има и в зеленчукопроизводството, като четири пъти и половина са нараснали площите със зеленчуци в областта в рамките на анализирания петгодишен период от 2014 до 2019 г. За същия период два пъти са нараснали площите с трайни насаждения и два и половина пъти площите със зърнени култури. Стопаните в областта са се насочили и към ореха, като атрактивна култура, като за кампания 2018 г. в областта са заявени два пъти и половина повече площи за подпомагане с орехи в сравнение с 2014 г. Заместник-министър Добрев допълни, че за периода има значително увеличение и на заявените площи с грах за зърно и тютюн.

„Динамика има и в животновъдството на област Враца в последните 5 години. Расте броят на биволите, който бележи ръст от 83% през 2018 г. спрямо 2014 г., като тук, в област Враца, са съсредоточени близо 17% от всички биволи в страната”, подчерта той.

С 83% нарастват и пчелните семейства за 5-годишния период. Макар и умерено, нараства и броят на птиците и говедата в областта, съответно с около 8% и 2%.

В последните 5 години е отчетен повишен брой на всички заявени по схемите за директна подкрепа категории животни в областта. При биволите увеличението е над четири пъти, при овцете и козите- с близо 41%, а при говедата - с около 3%. Отчита се и ръст на производството на някои основни животински продукти в областта, като биволско мляко  с 86%, пчелен мед с 49% и яйца с 35%.

Пред стопаните експерти от Министерство на земеделието, храните и горите представиха актуалните моменти от кампанията по директните плащания, както и развитието на дебата по бъдещето на ОСП. Той е отворен за мнения и становища както по време на срещите и дискусиите, които в момента текат в страната, така и на посочените контакти на страницата на Министерството.

Интерес предизвика представянето на новите моменти в законодателството по отношение на животновъдството, като стопаните проявиха активност при обсъждането на конкретни казуси, характерни за областта.

Земеделските производители бяха информирани и за преброяването, което стартира през септември. Предвидени са две възможности за участие - самостоятелно попълване на електронни въпросници или стандартни анкетни карти, попълвани от анкетьори, като стопаните са свободни да изберат предпочитаната от тях форма.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates