Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Има 88% ръст в броя на отглежданите биволи в София-област

Съществен ръст спрямо 2014 г. се наблюдава при броя на отглежданите биволи - с 88%, пчелни семейства – с 41% и говеда - с 20%. „За периода 2014 – 2018 г. е налице увеличение на добива на редица животински продукти в областта като биволско мляко – с 68%, пчелен мед – с 45%, яйца - с 27% и овче мляко - с 3%.

През 2018 г. в София-област се отглеждат 5% от овцете и 4% от биволите и птиците в страната. Това съобщи заместник-министър на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща с земеделски производители, която е част от информационната кампания по Директни плащания за 2020 г.

„За периода 2014-2019 г. земеделските производители в София-област са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 731 млн. лв., което представлява 4,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс същия период“, заяви зам.-министърът. През 2018 г. Брутната добавена стойност (БДС) от аграрния сектор в областта бележи ръст от 4,8% спрямо 2014 г.

Около две трети от използваната земеделска площ (ИЗП) на областта през 2019 г. са постоянно затревените площи, като размерът им се увеличава с 13% спрямо 2014 г, а основен дял в обработваемата земя заемат площите със зърнени и маслодайни култури – над 77%. Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, царевицата за зърно и ечемикът, отбеляза д-р Лозана Василева.

 

„В Софийска област са над 26% от всички заявени за подпомагане по СЕПП - кампания 2018г. площи с картофи, около 15% от тези с вишни и 11% от тези с малини. И при трите култури се отчита съществено увеличение на заявените площи спрямо 2014 г. - с 55% за картофите, 22% за вишните и 19% за малините“, съобщи зам.-министър Василева.

По думите й подкрепата за животните в областта нараства значително през 2018 г. спрямо 2014 г. при всички категории животни, обхванати от схемите за Директни плащания. Най-значително увеличение се отчита при заявения брой говеда за директно подпомагане – с 57%, следвано от това при овцете-майки и козите-майки – с близо 22% и при биволите - с около 4%.

Пред близо 350 земеделски производители от София-област експерти на МЗХГ представиха начинът и условията на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания. Стопаните бяха запознати и с предстоящите преми по ПРСР 2014-2020 г., както и с държавните помощи в сектор „Земеделие“ за 2020г. По време на срещата бе представена и актуална информация за хода на преговорния процес за новата Общо селскостопанска политика, както и за новостите в сектор „Животновъдство“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates