Имаме добри винопроизводители и технолози, но маркетолозите ни в сектора на винопроизводството са гола вода“ каза пред депутатите от земеделската комисия вчера изпълнителният директор на агенцията по лозата и виното Красимир Коев и даде пример с мярката за подкрепа рекламата и участието на български винопроизводители на международни изложения, по която няма нито един подаден проект. По тази мярка 80% от средствата за участие се поемат от държавата, и 20% от участниците. Едва пет винопроизводители са поискали например да участват в най-голямото винено изложение в света, което се провежда в Дюселдорф .

Според него лозовите масиви у нас възлизат на 600 хил. декари, на база на които от Брюксел определят средствата за програмния период 2019-2023 година в рзмер на 133,8 млн. евро. Той припомни, че още през миналата година след сеща с производители на грозде от региона на Бургас, поставеното от тях искане за включване на мярка „бране на зелено” в лозаровинарската ппрограма, „Въпросните 5 000 декара за които стана дума не са заличени, а са запазени като служебна регистрация, с цел да не си изгубим лозарския потенциал, уточни още Коев.

Според него най-големият проблем на сектора у нас е слабият добив. Ако в Италия и Испния средният добив от декар е тон и половина два, нашите производители добиват до 80 килограма грозде от декар.