Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ОТМЕНЯ СЕ ИЗПИТ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 235 ОТ ЗГ

Във връзка с проведено извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г. и приетите допълнителни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на Република България

СЕ ОТМЕНЯ

Провеждането на изпит на 10.03.2020 г. и на 24.03.2020 г. за лица желаещи да подадат заявления за вписване в регистъра по чл. 235 от Закона за горите /ЗГ/, които са със средно образование, или които са отписани от регистъра на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9 от същия закон. 

 
Документи
 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates