Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Според ФАО, предстои глобална продоволствена криза заради коронавируса

Експертите на ФАО считат, че карантината и паническото запасяване с храни могат да провокират глобална продоволствена криза, съобщава „Зерно Онлайн“. И това на фона, че осноните износители на аграрна продукция имат достатъчно запаси от зърнени имаслодайни култури.

Паниката от страна на големите вносители е достатъчна за да създаде продоволствена криза“, заяви Абдулреза Абасян, главен икономист на организацията по прехрана и земеделие на ООН. Това според него не е проблем на снабдяването, а на промяната на поведението по отношение продоволствената безопасност, тъй като големите вносители се страхуват, че не могат да получат планираните доставки от пшеница и ориз.

През изминалата седмца потребителите от цял свят от Индонезия до САЩ обсадиха супермаркетите за да се снабдят с най-необходимите стоки. Фючърсите на пшеницата в Чикаго през миналата седмица се повишиха с 6% , което беше най-голямото седмично увеличение за последните девет месеца, докато цените на ориза в Тайланд, вторият по значимост износител в света се повишиха до най-сериозното си ниво от август 2013 година.

Френската агроиндустрия се опитва да осигури достатъчно персонал и логистика за да обезпечи работата на преработвателните мощности и пристанищата, защото паническото търсене на макарони съвпадна с ръста на експорта на пшеница. По мнението на някои фермери въведените ограничения във връзка с пандемията от коронавируса на редица граници в ЕС също спъват редовните доставки.

Въпреки това според оценките на американския департамент по земеделие крайните запаси от пшеница в текущата маркетингова година се очаква да надминат 287 млн. тона, а от ориз 182 млн. тона. Анализаторите очакват логистиката да се превърне в повсеместен проблем по целия свят. В САЩ за производството на биоетанол отиват около 142 млн. тона царевица, но се очакват съкращения заради спада в цените на суровината и нефта,. Това означава, че част от царевицата може да отиде за производството на храни. От друга страна азиатските купувачи останаха пасивни през изминалата седмица заради нестабилния пазар. „Ние не знаем какво ще е търсенето през май или юни“, заяви сингапурски експерт от зърнопреработвателна компания, оперираща в Южна Азия. В момента според него търсенето е слабо заради срива в ресторантьорския бизнес. В условията на световен излишък страни като Индонезия например предпочитат да внасят основно пшеница от Черноморския регион.

Нефтопроизводителите от Близкия Изток, които също се явяват вносители на зърно се очаква да се сблъскат с проблеми, заради това, че цените на нефта загубиха 60% от стойността си през тази година. Възможностите на нетните износители на зърно да продават зърно и да купуват нефт обаче намаляха заради спада в цените на нефта и обезценяването на валутите.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates