Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

От Българския ветеринарен съюз настояват за оставката на директора на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Паскал Желязков и на ресорния заместник-министър на земеделието Янко Иванов

От Българския ветеринарен съюз настояват за оставката на директора на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Паскал Желязков и на ресорния заместник-министър на земеделието Янко Иванов. Искането е изпратено с писмо до премиера Бойко Борисов. 

От името на гилдията председателят на Съюза д-р Мирослав Първанов обвинява висшите чиновници в дълготрайна политика на унищожаване на професията на ветеринарния лекар, практикуващ в областта на продуктивните животни.

"Критичната граница е премината, ако тази политика продължи, ще доведе до липса на ветеринарни лекари, които да практикуват в малките населени места. На тези лекари административно и насилствено се вменяват неизпълними, а понякога и незаконни задължения", каза д-р Първанов.

Той подчерта, че  БАБХ системно не доставя навреме ваксини и биопродукти, а това води до голям брой неизследвани и неваксинирани животни, и то от заболявания, които са общи за хората и за животните - бруцелоза, луда крава и др.

Ветеринарите смятат още, че държавните диагностични лаборатории се водят трайно и умишлено към фалит. 

Според проф. Паскал Желязков обвиненията към него са неоснователни.

Ветеринарните лекари от област Пловдив също поискаха оставката на шефа на Българска агенция по безопасност на храните проф. Паскал Желязков и на зам.-министъра на земеделието доц. Янко Иванов. Както „Марица“ писа, от Български ветеринарен съюз изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов с настояване да бъдат освободени от длъжност висшите чиновници.  Мотивите са „дълготрайна политика на унищожаване на професията на ветеринарния лекар, практикуващ в областта на продуктивните животни“, обяви от името на гилдията председателят на Съюза д-р Мирослав Първанов. Колегите му от Пловдив подкрепят позицията на БВС и поставят конкретни въпроси. Изнасят и притеснителни факти, които пречат за нормалната им дейност. Представяме изявлението им без съкращения: 

Ветеринарните лекари от областна колегия  на Български ветеринарен съюз БВС - Пловдив заставаме изцяло зад Централното си ръководство с искането  за незабавни оставки на Изпълнителния директор на БАБХ проф. Паскал Желязков и Зам. министър доц. Янко Иванов.

Ние сме в недоумение от ставащото в сектор Ветеринарно обслужване по Програмата за надзор и ликвидиране на заразните болести по животните в България 2019-2021 г.

Силно сме обезпокоени от прилагането на чл.46ж.от ЗВДМ, според който ПНЛЗБЖ при необходимост се извършва от други/официални ветеринарни лекари на общините/ ветеринарномедицински специалисти. Към момента ветеринарните лекари от ОК на БВС Пловдив не са отказали по никакъв повод изпълнение на Програмата, напротив сложили сме началото на Програма -2020 в условията на пандемична обстановка и извършваме Ваксинация Син език по преживните животни.

Категорично не сме съгласни със Заповед РД 11-828/06.04.2020г. на Изпълнителния Директор на БАБХ за започване на прегледите за Американски гнилец по пчелите, Ваксинация Антракс и Заразен дерматит  в личните дворове от официални лекари служители на БАБХ.

С тази заповед не става ясно и категорично:

1.Отпадат ли задълженията на Регистрираните ветеринарни лекари/РВЛ/ към пчеларите по силата на договорите между тях, към преглед на пчелите.

2.Въз основа на какво пчеларите трябва да потърсят официалните лекари след като нямат договори с тях и на какво основание няма да се изпълни договора с РВЛ ?

3.По силата на съществуващите договори след като РВЛ извършат прегледите те ще бъдат ли включени в отчетите за плащане и дали ще се платят а също така и тези извършени от служителите на БАБХ?

 4.Дали ДФЗ ще признае тези прегледи извършени от РВЛ, а и тези извършени от служителите на БАБХ след като нямат договори с пчеларите а са и контролен орган?

5. Кой ще упражни контрол върху извършената дейност на официалните ветеринарни лекари?

6.Най сме възмутени от това ,че с тази заповед, докато се реши какво да се прави, се губи ценно време и едно безцелно разтакаване и ненужни разговори и комбинации между заинтересованите.

7. Защо беше нужно, 4 месеца, да се говори и да се обсъждат варианти  за разпределяне на населени места  между РВЛ и подготвяне на  АНЕКС  за обслужване на обекти от задни дворове, след като официалните лекари от БАБХ ще извършват ваксинациите там?

    Ние се питаме докога  МЗХГ и БАБХ ще ни смятат за ветеринарни лекари втора ръка/все едно сме учили в различни заведения/ и непрекъснато ще нарушават договорките помежду ни, все едно не сме се клели в служба на тази държава.

   През всичките години на ДПП тези институции не са преставали да ни погаждат номера от всякакъв род . Въвежда се никому ненужна документация, която е в огромно количество и в крайна сметка се оказва безсмислена. Най редовно ни бавят плащанията по договорите с 3-4 месеца и повече закъснения от определените по договор срокове. Нарушават цели членове от задълженията си по договора касаещи осигуряване на диагностикуми за бруцелоза например, или за изследване на мозъците на говедата и овцете за СЕГ /спонгиформна енцефолапатия по говедата/ и Скрейпи /бавно прогресиращо заболяване по овцете и козите/.

ВЕТЕРИНАРНА КОЛЕГИЯ   ПЛОВДИВ

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates