Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Димитров направи първа копка на компостираща инсталация за зелени отпадъци в Карлово

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в първа копка на инвестиционен проект за Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2013-2020. Общият размер на инвестицията е 4,756 млн. лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3,499 млн. лв.  Целта на проектното предложение е да подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране – оползотворяване.

Предвижда се изграждане на инсталация за открито компостиране с капацитет 6500 т/г в землището на Карлово. В изпълнение на целите за разделно събиране в проектното предложение е предвидено и закупуването на оборудване – 209 броя „кафяви“ контейнери с вместимост 1100 л и специализиран автомобил за събиране и извозване на зеления отпадък от домакинствата, 3 броя камиони за събиране на зелената маса, както и 2 броя мобилни шредери за раздробяване на дървесната фракция, 1 челен товарач и 1 ситова машина. Населението, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране, е 47 298 жители на общината.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates