Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

България е първата страна-членка с одобрено изменение на ПМДР 2014-2020 г. от ЕК заради последствията от пандемията COVID-19

България е първата страна-членка на ЕС, която получи нотификация от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската Комисия (ЕК) за одобрение на изменението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

Страната ни поиска включването на три извънредни мерки за подкрепа на сектор „Рибарството и аквакултурите“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Министерството на земеделието, храните и горите взе активно участие в преговорния процес за спешни изменения  на Регламента за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Управляващият орган на Програмата стартира приемите по мерките на 3 юни 2020 г., веднага след официалното подаване на искане за изменение към ЕК. Крайният срок за подаване на проекти и по трите мерки е до 17:00 часа на 3 юли 2020 г. 
Към момента по тях са подадени общо 134 проекта на обща стойност над 5, 6 млн. лв. По подмярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ са подадени 72 проекта на стойност 2 026 251лв. По подмярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ подадените проекти са 41, а стойността им възлиза на 1 898 527 лв. По третата подмярка, 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са подадени 21 проекта в размер на 1 680 000 лв.
След откриване на приемите, Управляващият орган проведе три онлайн обучения с цел улесняване и облекчаване на потенциални бенефициенти в процеса на кандидатстване. На тези срещи, експерти от дирекция „Морско дело и рибарство“ към МЗХГ представиха мерките и дадоха разяснения относно подготовката на проектните предложения. 
Съдействие и подкрепа при изготвянето на проектите, кандидатите могат да получат и от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както и от Местните инициативни рибарски групи и Звеното за управление на Националната Рибарска мрежа.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates