Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

175 земеделци с депозити над милион лева

1 милиард и 64 милиона лева държат земеделците в банки. Сумата е разпръсната в 23 189 депозита. Сметките показват, че парите, които фермерите кътат в един депозит, са средно 45 876 лева. Въпреки това около половината депозити са за много дребни суми - под 1000 лева. Това сочи статистиката на БНБ към март за парите на сектор Селско, горско и рибно стопанство.

Повечето депозити са дребни. Но има 175, в които сумата е над 1 милион лева.

Общият размер на средствата в милионните депозити възлиза на близо половин милиард лева, по-точно 414 574 000 лева. Средно милионерите имат по 2 368 994 лева в своята банкова сметка, съобщава "Монитор"..

Разбира се, българският лев е предпочитаната валута за спестяване от земеделците, а на второ място е еврото. Статистиката сочи, че 149 от милионните влогове са именно в лева.

Сумата по тях възлиза на общо 348 243 000 лева. Това означава, че средно по тях има по 2 337 201 лева.

23 лица от сектор селско стопанство също държат седемцифрена сума в банките, но депозитите им са в евро. Общата сума на техните влогове възлиза на 61 272 000 лева. Това значи, че средният евров депозит е с размер 2 664 000 лева.

Милионните депозити в друга валута пък са само три. Техният общ размер е 5 059 000 лева. Така средният размер на тези влогове е 1 686 333 лева.

Останалите пари на земеделците са разпръснати в по-малки депозити. Сред по-едрите предпочитани са тези в размер между 50 000 и 100 000 лева. Техният брой е 1044. Общата сума по тях - в лева, евро или други валути, възлиза на 74 729 000 лева. 964 са депозитите в лева между 50 и 100 бона, а в тях има общо 68 800 000 лева. Тези в евро пък са 70 с общ размер на средствата 5 093 000 лева. В други валути има 10 депозита, като в тях има общо 836 000 лева.

755 пък са земеделските депозити между 100 и 200 хил. лева. В тях има общо 108 784 000 лева. От тази група най-много отново са депозитите в лева - 687 на брой с близо 100 милиона лева в тях. Влоговете в евро са 59, а в сумата в тях възлиза на 8 385 000 лева. Само 9 са депозитите в други валути като сумата в тях възлиза на общо 1 167 000 лева.

Влоговете на земеделци в групата между 200 и 500 хил. лева са 669 броя. В тях има общо 205 703 000 лева. Левовите депозити в тази група са 597 с общо 183 772 000 лева. Сметките в евро пък са 60 и сумата в тях възлиза на 18 386 000 лева. Депозитите от тази група в друга валута са 12. В тях има 3 545 000 лева.

Депозитите между 500 000 и 1 милион лева са 236 броя. Сумата в тях възлиза на 163 982 000 лева. Тези в лева са 208 броя със 143 194 000 лева в тях. Евровите са 25 със сума 18 743 000 лева. Депозитите в друга валута са само 3 и в тях има общо 2 045 000 лева.

Под 1000 лева има във всяка втора сметка

В около половината от депозитите в сектор Селско, горско и рибно стопанство има само до 1000 лева. От всички 23 189 сметки на земеделците 11 601 са със сума от този порядък. В най-дребните депозити фермерите са скътали общо 2 милиона и 74 хил. лева. Сумата изглежда внушителна, но тя е разпределена между много вложители. Ако се сметне колко е на един депозит, излиза, че средната е едва 179 лева.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates