Нова група гнездящи къдроглави пеликани е засечена на територията на ПП „Персина“, при редовните мониторингови посещения от служители на дирекцията.

Гнездящите 8 двойки пеликани се намират в Мъртво блато,  което е в границите на Подържан резерват „Персински блата“. С гордост можем да кажем, че във влажна зона „Остров Персин“ са установени гнездящи пеликани в две от четирите блата. Сформиралата се колония през 2016 година в Песчинско блато се разраства и заема останалите наколни платформи, изградени в блатата на острова. Това е много голямо постижение за българската природозащита и доказателство за тенденция към устойчивост в процеса на гнездене на този рисков и световнозастрашен вид. 

Платформата в Мъртво блато е изградена от експерти и доброволци на Дирекция на Природен парк „Персина“ – гр. Белене и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). След този голям природозащитен успех утвърдените места за гнездене на къдроглавия пеликан в страната са: езерото Сребърна и влажна зона „Остров Персин“ в Природен парк „Персина“.

Дървени платформи за гнездене има изградени в блатото Песчина и Мъртво блато, които са част от блатата включени в Поддържан резерват „Персински блата“. Къдроглавият пеликан от години харесва и обитава остров Персин и по-конкретно влажната зона. От изключителна важност за запазването на вида на острова е да се поддържа живота на влажната зона, която бе възстановена през 2008 година. 

Къдроглавият пеликан е един от двата вида пеликани, които се срещат в България. Той е сред най-застрашените видове птици.  Обитава блата и езера, обрасли с тръстика, храни се с риба и гнезди на колонии. 

При ниско ниво на река Дунава, къдроглавите пеликани могат да бъдат видяни на пясъчните коси, които се сформират по цялото долно течение. Тези пясъчни оазиси са любими места за почивка след хранене. Обикновено на тях се струпват пеликани и корморани, но има и други представители на водоплаващите видове птици. 

За опазване на къдроглавия пеликан ДПП „Персина“ работи и изпълнява проект по програма Life на ЕС, „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), в който си партнира с БДЗП и още пет международни патртньора.