Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Горските служители са реагирали на повече от 130 сигнала за пожари в земеделски и горски територии от началото на юни

Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите започват интензивни проверки по изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия в горските територии на страната.

Повече от 130 сигнала за пожари в земеделски и горски територии са постъпили на спешния телефон 112 от началото на месец юни до момента. Бързото локализиране на огъня и своевременната намеса на горски служители и пожарникари е предотвратило разрастването на огъня и навлизането в горски територии в повече от 80 % от случаите. За периода са възникнали 14 пожара в горските територии на страната, които са опожарили площ от 90 дка.  Пожарите са преминали низово, като са засегнали иглолистни и широколистни дървесни видове, смесена растителност, както и треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. Засегнати са горски територии държавна и частна собственост, като основната причина за възникването им е човешката небрежност.

Изпълнителна агенция по горите обръща особено внимание на гражданите, че:

по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии;

паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи е забранено.

Глобата за палене на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е 500 лева. Същата санкция се налага и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates