Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Само за седмица служителите от РДГ-София съставиха 19 акта по Закона за горите

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите - София само за седмица са съставили 19 акта за установени административни нарушения по Закона за горите и 4 констативни протокола с известен извършител.

Проверяващите са извършили повече от 250 проверки на горската територия върху която упражнява контрол Дирекцията в периода от 6 до 12 юни. Проверени са обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и други физически лица. Задържани са общо 18 кубически метра строителна дървесина и 8 пространствени кубически метра дърва за огрев, както и 4 моторни превозни средства.

Констатираните нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев, за незаконен добив на дървен материал, без позволително за сеч, незаконен добив на липов цвят и недървесни горски продукти, както и за отсичане на немаркирани с контролна горска или общинска марка дървета. 

В един от случаите инспектиращите съставят акт на 6 юли 2020 г., на регистриран лесовъд, който е получил позволително за сеч в частна горска територия в село Врачеш, Ботевградско, за това, че той не е уведомил РДГ-София, че маркираната дървесина не отговаря на предвидената сеч преди започване на нейния добив. 

Друго нарушение проверяващите констатират на 9 юли 2020 г. в складов обект за дървесина на територията на гр. Ботевград, при което е установено, че изградената система за постоянно видеонаблюдение не отговаря на нормативните изисквания. Една от камерите не разчита и не визуализира ясно регистрационните номера на автомобилите. Входно-изходният пункт не е оборудван с камера. Наличностите от дървесина в обекта не отговарят на справката по електронния дневник. За установените нарушения са съставени 3 акта. На територията на същия обект е установено още едно нарушение на постъпила дървесина, която се е намирала на товарно МПС. При контролното измерване на докараната иглолистна обла строителна дървесина са установени несъответствия, с посоченото в превозния билет. Съставен е констативен протокол и затова нарушение, като е задържана дървесината и МПС-то до изясняване на случая. 

На 10 юли 2020 г. при проверка на терен в землището на село Брезов дол, община Своге, държавна територия, е установено, че маркираната сеч пробирка не отговаря на предвидената. По информация от горския служител издал превозния билет на 09.07.2020 г., дървесината е добита от друг подотдел. Съставен е констативен протокол, с който е спряна дейността  по позволителното за сеч. 

В същия ден в близост до друг подотдел е извършена проверка, при която е констатирано, че е експедирана дървесина от смърч, която не е добита от подотдела. В трети подотдел проверяващите установяват на място прясно отсечени 9 плътни кубически метра иглолистна строителна дървесина, за които няма издадено позволително за сеч. Съставен е констативен протокол, с който е задържана дървесината.  Работата по случая продължава.

На 12.07.2020 г. в землище на гр. Ботевград е спрян за проверка товарен автомобил, транспортиращ 5 пространствени кубически метра дърва за огрев от габър и бук. Според информация от служители на Държавно горско стопанство-Ботевград, автомобилът е излязъл натоварен от горска територия, държавна собственост. Водачът на камиона е представил превозен билет, издаден от обект за складиране, преработка и експедиране на дървесина за дървесина, маркирана с производствена марка, а не превозен билет от временен склад. Съставен е констативен протокол, с който е задържана дървесината и МПС-то. Работата по случая продължава. 

Проверките в РДГ-София, както и на територията на цялата страна продължават.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates