Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

В сектор „Земеделие“ се отпускат над 49 млн. лв. помощ по de minimis

„В сектор „Земеделие“ се отпускат над 49 млн. лв. помощ по de minimis“. Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, в която участваха и представители от бранша.

Тя обясни, че за животновъдите, които търпят загуби заради сушата, помощта е в размер на 25,660 млн. лева за всички категории животни. Броят на потенциалните бенефициенти е над 21 хил. Близо 19 млн. лв. ще получат производителите на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя заради щети от сушата и за покриване загуби на доход във връзка с пандемията, причинила свиване на пазарите и спад на цените. Потенциалните бенефициенти са над 24 хил. Подпомагане ще получат и производители на плодове и зеленчуци, които са заявили пропаднали площи под 100%, което се прави за първи път. При кайсията пропадналите площи по заявени протоколи само достигат 35% от всички насаждения. За пчеларите е определен финансов ресурс в размер на близо 5 млн. лв., като потенциалните бенефициенти са над 6 хил. „С 16 млн. повече ще бъдат средствата за акциза на горивата за следващата година. Ще се  предложени нотификация за това до ЕК“, заяви още министър Танева.


„За нас най-важното в началото на пандемията беше да осигурим процеса на производство и се справихме успешно с това“, отбеляза министър Танева. Тя поясни, че са предприети различни мерки по отношение контрола на вносната земеделска продукция от трети страни. „Използвахме всички възможности за подпомагане в сектора, които ни предостави Европейската комисия. По инициатива на България се даде право на страните членки да направят изменения в програмите си за развитие на селските райони и да подкрепят сектора за загуби от Covid-19“, посочи земеделският министър. По думите й, на българските земеделски производители и преработватели ще могат да се предоставят общо 106,3 млн. лв. бюджет по три направления - подмерки Ковид -1, Ковид-2 и Ковид-3. Предложението на страната ни беше за 25 % национално финансиране, така че общият бюджет да е 120 млн. лв., но ЕК одобри национално финансиране от 15 % и така по мярката ще бъдат предоставени 106, 3 млн. лв. Министърът уточни, че подмерки Ковид-1 и Ковид-2 ще бъдат отворени на 19 август, приемът по тях ще продължи до 21 септември, когато изтича и крайният срок за приемането на заявленията за ползването на отстъпката от акциза на горивата.

 

България се възползва и от възможността да прехвърли и средства от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2021 г. към директните плащания в размер на 70 млн. евро. Тази възможност доведе до увеличение на подкрепата по обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и животни с минимум 12 %, а с минимум  9 % се увеличава подкрепата по останалите схеми от директните плащания. Крайният % на увеличените бюджети по различните схеми ще стане ясен след определянето на окончателно допустимите площи и животни за оторизация, т.е. след всички проверки.
Министър Танева обяви, че МЗХГ и ДФЗ работят по график плащанията за Кампания 2020 да започнат от първия възможен ден - 16 октомври като до края на година се предвижда земеделските стопани да получат близо 1,7 млрд лева.


56,5 милиона лева са предназначени за подобряване на ликвидността на земеделските стопанства, които са отсрочили задълженията си и са в невъзможност да ги погасят в условията на COVID 19. За този финансов ресурс предстои да бъде поискана нотификация от ЕК по Временната рамка за справяне с последтвията от пандемията КОВИД 19.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates