Четири тона опасни химикали са открити при проверка на екоинспекцията във Враца на територията на бившия торов завод "Химко". В един от складовете са открити 15 контейнера с трихлоретилен. Във всеки съд имало по около 290 кг от веществото, което значи, че цялото количество е 4350 кг.

За опасната находка веднага е сезирано министерството на околната среда и водите, съобщи с директорът на РИОСВ - Враца инж. Николай Йорданов.

Собственикът на неработещия завод "Инвестбанк" също е уведомен. Издадено му е предписание особено опасните химикали веднага да бъдат отстранени, според изискванията на закона.

В момента токсичните вещества са в склад с ограничен достъп. Опаковките им са в добро състояние, като според експертите целостта им.