Екземпляр от вида ням лебед със съмнения за наранено крило и клюн e спасен от горски инспектори на Регионална дирекция по горите - Бургас.

 

Птицата е забелязана по време на изпълнение на служебните задължения на горските инспектори, в момент, когато е пресичала пътя в района на  Защитена местност „Пода“, в близост до Природозащитен център „Пода“. След направения от горските инспектори оглед, е установено, че птицата не се нуждае от специална медицинска помощ. Тя е пусната във водоема, край който е била намерена.

Немият лебед е един от трите вида лебеди у нас, който се среща относително често. Видът и местообитанията му са защитени от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България. 

Защитената местност "Пода" попада в самия естествен център между трите езера и морето. Тя  събира в себе си "есенцията" на птичето многообразие на този уникален район. Това обяснява  фактът, че на територията си от един единствен квадратен километър "Пода" приютява близо две трети от птичето разнообразие на страната.