Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

За поредна година МОСВ ще отбележи Международния ден на Черно море

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще открие събитие по повод Международния ден на Черно море. Тази година то ще премине под наслова: „Заедно за по-синьо Черно море“ и ще се проведе в хибриден формат.

В него ще вземат участие представители на Черноморската комисия, офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ОЧИС, Световната банка, парламентаристи, представители на местната власт, академични среди и други.

В рамките на събитието ще бъдат отбелязани дългогодишните, съвместни усилия за опазването на Черно море и постигнатите резултати. Ще се обсъдят и перспективите за подобряване състоянието на морската среда в дългосрочен аспект и бъдещи инициативи за сътрудничество.

По време на събитието ще бъдат обявени и резултатите от класирането на проектни предложения по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП.

Виртуалната среща ще се състои на 30 октомври (петък) от 10:00 до 12:00 часа, чрез платформата Zoom. Всеки желаещ може да се включи като зрител на https://www.moew.government.bg/

 

На 31-ви октомври 1996 г., на международно ниво е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е във връзка с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка Конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави - България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна. Отбелязването му цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. Поради своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates