Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Димитров направи първа копка на рекултивацията на старото сметище на гр. Бобов дол

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров днес участва в първа копка на изпълнението на проект за рекултивация на старото общинско сметище на град Бобов дол. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020“, като общият размер на инвестицията е 878 304 лв. В церемонията участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

„Много се радвам на такива моменти, защото на практика България плаща три пъти за тези депа – един път да се закрият, втори път да се изградят нови регионални системи за управление на отпадъците и трети път – за рекултивация на старите сметища“, заяви министър Димитров. 

Проектът е за рекултивация на старото общинско сметище на Бобов дол в землището на града, което не отговаря на съвременните екологични изисквания. Разположено е на територията на стара кариера и се е експлоатирало от 1974 г. Проектът за техническа рекултивация предвижда съществуващите отпадъци да се съберат на територията на имота, да се оформи стабилно тяло, да се осигури отвеждане и мониторинг на подпочвените води и да се създаде възможност за последващото ползване на терена за пасище и мера. С реализацията на проекта ще се осигури опазване на атмосферния въздух, ограничаване замърсяването на повърхностните води и контрол на процесите в тялото на отпадъците. След приключването на техническата рекултивация на сметището ще се извърши и биологична рекултивация.

Министерството на околната среда и водите подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците.  Общинските депа, които не отговарят на съвременните изисквания, са предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. Такова е и закритото депо на Община Бобов дол, която е директен бенефициент по ОПОС 2014-2020 по процедура  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.  По тази процедура, с общ индикативен бюджет от 120 млн. лв., от поканените 56 общини са подадени 55 проектни предложения.

Допълнително, в резултат на предприетите активни действия от страна на МОСВ, от държавния бюджет за 2019 г. са осигурени 70 млн. лв. за финансиране на проекти на общините за  рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания.  Финансирането се извършва чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates